Thông báo

Danh sách bài tham luận hội nghị phương pháp học tốt năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 27/11/2019 -18:26:53 PM

 DANH SÁCH CÁC BÀI THAM LUẬN

HỘI NGHỊ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT KHOA GD PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2019 - 2020
___________________
 
1. Khối kiến thức Đại cương
- Vũ Văn Hưởng, Hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ [xem chi tiết]
- Nguyễn Viết Tuân, Làm thế nào để nâng cao hiệu quả việc nghe – ghi bài trên lớp của sinh viên [xem chi tiết]
- Trần Công Huân,Rèn luyện kỹ năng sư phạm thông qua hoạt động thảo luận nhóm trong học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tại trường CĐSP Trung Ương – Nha Trang [xem chi tiết]
2. Ngành Sư phạm Âm nhạc
- Chế Long Mỹ, Một vài kinh nghiệm trong tổ chức tiết tập dạy cho sinh viên khoa giáo dục phổ thông Trường Cđsp Trung Ương - Nha Trang [xem chi tiết]
- Lê Thị Thu Thủy, Phương pháp học tập ký xướng âm [xem chi tiết]
- Nguyễn Văn Tuyên, Phương pháp tập luyện, bảo vệ và phát triển giọng hát [xem chi tiết]
- Tăng Long Phước, Phương pháp rèn luyện kỹ năng thực hành đệm hát, [xem chi tiết]
3. Ngành Sư phạm tiếng Anh
- Đoàn Thị Thùy Linh, Tình hình học tập các học phần ngữ liệucủa sinh viên chuyên ngành SPTA[xem chi tiết]
- Lê Thị Hoài Thanh,Năng lực thiết kế kế hoạch dạy học của sinh viên ngành sư phạm tiếng anh –thực trạng và giải pháp [xem chi tiết]
- Vũ Thị Hương, Phương pháp học tốt các kỹ năng tiếng anh [xem chi tiết]
4. Ngành Giáo dục thể chất
- Đỗ Viết Cường, Rèn luyện kỹ năng các môn thể thao đối kháng [xem chi tiết]

- Hà Thị Mai Thanh, Phương pháp học các học phần thể dục dành cho sinh viên chuyên ngành gdtc [xem chi tiết]

Người đưa tin: Phạm Quang Thuận