Lịch sử phát triển

Khoa Giáo dục Phổ thông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Sư phạm Tiếng Anh.  
 
Lịch sử phát triển ngành Sư phạm Âm nhạc
 
Năm 1995, trường CĐSP Nhà trẻ – Mẫu giáo TW2 (nay là trường CĐSP Trung ương – Nha Trang) liên kết với trường CĐSP Nhạc - Họa Trung ương đào tạo khóa I hệ CĐSP Âm nhạc chính quy theo quyết định 1414/BGDDT-KHTC. 
Ngày 14/9/1996, chính thức mở mã ngành đào tạo CĐSP Âm nhạc (mã số 34.01.21) theo công văn số 6488-KHTC của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 8/10/1996, khoa Giáo dục Nghệ thuật được thành lập gồm hai chuyên ngành đào tạo là: Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật theo Quyết định số 4247/GDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Ngày 13/9/2001, từ Khoa Giáo dục nghệ thuật, Khoa Sư phạm Âm nhạc được thành lập theo Quyết định số 5106/QĐ-TCCB
Cùng với việc đổi tên trường thành trường CĐSP Trung ương – Nha trang, năm 2006 Khoa Sư phạm Âm nhạc đổi tên thành Khoa Âm nhạc.
Tháng 4 năm 2013, Khoa Âm nhạc và Mĩ thuật sát nhập thành khoa Nghệ thuật.
 Tháng 3 năm 2018, ngành Sư phạm Âm nhạc sáp nhập cùng ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Tiếng Anh thành Khoa Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 46/QĐ-CĐSPTWNT ngày 7 tháng 3 năm 2018.
 
Lịch sử phát triển ngành Giáo dục Thể chất
 
Ngày 20/6/2001 thành lập Khoa Giáo dục thể chất
Tháng 4 năm 2013, sáp nhập khoa Giáo dục thể chất và khoa Đại cương thành khoa Đại cương theo quyết định số 120/QĐ-CĐSPTWNT của Hiệu trưởng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang.
Tháng 3 năm 2018, sáp nhập ngành Giáo dục thể chất, ngành Sư phạm Tiếng Anh và ngành Sư phạm Âm nhạc thành Khoa Giáo dục phổ thông
 
Lịch sử phát triển ngành Sư phạm Tiếng Anh
 
Năm 1994, nhà trường đưa bộ môn tiếng Anh vào chương trình đào tạo.
Năm 2009, nhà trường thành lập tổ Tiếng Anh – Tin học trực thuộc Khoa Đại cương.
Năm 2013, chính thức mở mã ngành đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng (mã ngành C140231) 
Năm 2018, ngành Sư phạm Tiếng Anh sáp nhập cùng ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc thành Khoa Giáo dục phổ thông theo Quyết định số 46/QĐ-CĐSPTWNT ngày 7 tháng 3 năm 2018
 
Thành tích chung
 
Hơn 20 năm qua, ngành Sư phạm Âm nhạc đã đào tạo nhiều giáo viên Âm nhạc Tiểu học và Trung học cơ sở ở nhiều vùng miền trong cả nước, cán bộ văn hóa – văn nghệ tại các địa phương; một số sinh viên SP Âm nhạc trở thành diễn viên của đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp. 
Ngành Sư phạm Âm nhạc đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động phong trào: Các chương trình giao lưu với bạn bè quốc tế Hàn Quốc, Lào; Chương trình phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa; Chương trình giao lưu với các chiến sĩ đảo Trường Sa…Đạt giải cao văn nghệ trong Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc, Hội thi Tiếng hát HS-SV toàn quốc; giải Nhất khu vực miền Trung cuộc thi Trò chơi Âm nhạc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2002; Giải Nhất khu vực và giải Ba toàn quốc cuộc thi Nhóm ca sinh viên do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức,…
Tháng 10 năm 2009, tại Liên hoan giọng hát hay trên sóng Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa, sinh viên Nguyễn Thị Thương đạt giải nhất phong cách âm nhạc dân gian,  sinh viên Phan Thị Quỳnh Trang đạt giải nhì phong cách âm nhạc thính phòng.
Tháng 12 năm 2009, sinh viên Nguyễn Thị Thương là 1 trong 3 giọng hát xuất sắc nhất của phong cách âm nhạc dân gian đại diện cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự Liên hoan Tiếng hát Truyền hình “Sao mai” toàn quốc lần thứ 7.