Nhân sự

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

   
vklinh
 

GVC. Võ Thị Khánh Linh

Chức vụ (Chức danh): Trưởng khoa, Giảng viên chính

Email: vklinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0982306779

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự của Khoa;

- Quản lý công tác đào tạo chung của Khoa

- Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa

- Quản lý hoạt động Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế của Khoa

- Quản lý công tác Thực tập sư phạm của Khoa

- Quản lý hoạt động website của Khoa

 

2. TỔ ÂM NHẠC

knt
 

GVC. Chế Long Mỹ

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0985328827

Email: chelongmy20@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Âm nhạc

- Quản lý SV ngành Sư phạm Âm nhạc

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Sư phạm Âm nhạc

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Sư phạm Âm nhạc

- Phụ trách hoạt động phong trào Văn nghệ của Khoa

 
 
knt
 

Lê Thị Thu Thủy

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0914147744

Email: lethuysptwnt@gmail.com

 
 
knt
 

Tăng Long Phước

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 01656737346

Email: Longhuoc2017@gmail.com

 
 
knt
 

Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 01688343626

Email: tuyenanh73@gmail.com

 
 
knt
 

Hoàng Minh Hải

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại:0906469968

Email: haioihai@gmail.com

 
 
knt
 

Phan Thị Thịnh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0988412808

Email: ptthinh75@gmail.com

 
 
knt
 

Nguyễn Thị Ái

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0988797069

Email: nguyentienai@gmail.com

 
 

3. TỔ TIẾNG ANH

tta
 

Nguyễn Hoàng Mai Thy

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng

Điện thoại: 0976147568

Email:nh.maithy@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Tiếng Anh 

- Quản lý SV ngành Sư phạm Tiếng Anh 

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Sư phạm Tiếng Anh

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Sư phạm Tiếng Anh

 
tta
 

Đoàn Thị Thùy Linh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại:0905025061

Email :thuylinhtwnt@gmail.com

 
 
tta
 

GVC. Lê Thị Hoài Thanh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 0906585080

Email: Hoaithanh2k@gmail.com

 
 
tta
 

Vũ Thị Hương

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0977231682

Email: huongvu86th@gmail.com

 
 
tta
 

Đoàn Thị Thu Hiền

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0905822540

Email: dthuhiennt@gmail.com

 
 

4.TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

knt
 

Phan Đức Tuấn

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên, Tổ trưởng

Điện thoại: 0905738865

Email: Phant4654@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác đào tạo ngành Giáo dục Thể chất

- Phụ trách nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao

- Quản lý Giảng viên thuộc Tổ Giáo dục Thể chất

- Quản lý SV ngành Giáo dục Thể chất

- Quản lý hoạt động Thực tập sư phạm ngành Giáo dục Thể chất

- Quản lý cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Thể chất

- Phụ trách hoạt động phong trào Thể dục Thể thao của Khoa

 
knt
 

Mai Anh Tuấn

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0905183951

Email: tuancl2000@gmail.com

 

 

knt
 

Nguyễn Thế Lâm

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0905028327 - 0976775494

Email:daoquocxoi10@gmail.com

 
 
 

 

knt
 

Đỗ Viết Cường

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0905153510

Email: dovietcuongvff@gmail.com

 

 

 
ttnam
 

Trần Thị Nam

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0985044802

Email: nambeo76@gmail.com

 
 
knt
 

Nguyễn Văn Luận

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0976797279

Email: dkluan22021979@gmail.com

 
 
knt
 

Nông Công Nhất

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0914141716-0869999076

Email: Ongdia76@gmail.com