NCKH Sinh viên

1. DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CĐSP ÂM NHẠC

TT

Tên đề tài

Tên sinh viên

Lớp

Năm

1

Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động Âm Nhạc ngoại khoá cho học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

N7B

2004

2

Thực trạng đổi mới phương pháp giảng dạy môn Âm Nhạc lớp 6 ở trường THCS Thái Nguyên

Trần Văn Minh

N7B

2004

3

Tìm hiểu, phân tích nội dung chương trình đổi mới sách giáo khoa Âm Nhạc 7

Trương Thị Lý

N7B

2004

4

Thực trạng về mức độ tiếp thu bộ môn Âm Nhạc của học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền.

Hoàng Thị Hà Vân

N7A

2004

5

Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn  nhạc lý – Tập đọc nhạc dối với học sinh trường THCS Mai Xuân Thưởng.

Lê Thị Như Quỳnh

N7A

2004

6

Hoạt động ngoại khoá ở trường trung học cơ sở.

Lộ Minh Tuấn

N8A

2005

7

Thực trạng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn âm nhạc ở trường THCS

Nguyễn Thị Thanh Trà

N8A

2005

8

Thái độ của sinh viên khoa sư phạm âm nhạc đối với việc học âm nhạc dân tộc.

Phạm Tuyết Lê

N8B

2005

9

Thực trạng hứng thú học tập môn Âm nhạc của học sinh khối 6 và khối 8 trường THCS Phan Sào Nam

Đinh Thị Hiếu

N9B

2006

10

Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Âm nhạc của học sinh lớp 8 trường THCS Phan Sào Nam

Lê Thị Hồng Vân

N9B

2006

11

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học phân môn “Âm nhạc thường thức” ở các trường THCS TP Nha Trang

Trương Thị Tâm Chung

N9B

2006

12

Thực trạng giảng dạy phân môn học hát ở trường THCS Nguyễn Khuyến

Nguyễn Thị Phương Hạnh

 

N9A

2006

13

Thực trạng sử dụng phương tiện trực quan trong các giờ dạy âm nhạc tại các trường THCS

Nguyễn Tấn Quân

N10A

2007

14

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập đọc nhạc tại các trường THCS thành phố Nha Trang

Trần Hoàng Đan Phượng

N10B

2007

15

Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục Âm nhạc ở trường THCS…

Phạm Hoàng Anh Quyên

N10A

2007

16

Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm trong dạy học âm nhạc ở trường THCS… TP Nha Trang.

Phạm Hoàng Kim Quyên

N10A

2007

17

Thực trạng đổi mới phương pháp giảng dạy phân môn học hát ở trường THCS

Trần Thị Bích Ngân

N10B

2007

18

Thực trạng dạy và học các bài hát dân ca ở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi-TP Nha Trang.

Nguyễn Như Quỳnh Trâm

N11B

2008

19

Thực nghiệm một số biện pháp bước đầu hình thành kỹ năng tập đọc nhạc cho học sinh khối lớp 6 trường THCS Cao Thắng

Phạm Thị Thanh Thúy

N11A

2008

20

Thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát  ở trường THCS Lý Thái Tổ- TP Nha Trang.

Hòang Minh Hải

N11B

2008

21

Thử nghiệm một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6- 7 đối với phân môn Nhạc lý- tập đọc nhạc ở trường THCS Cao Thắng.

Nguyễn Thị Mỹ Lan

N11B

2008

22

Thực trạng tổ chức hoạt động nghe nhạc trong phân môn âm nhạc thường thức ở trường THCS Lý Thái Tổ- TP Nha Trang

Lê Nữ Ngọc Tuyền

N11A

2008

23

Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh trong phân môn ANTT tại trường THCS Lý Thái Tổ – TP Nha Trang

Nguyễn Thị Thanh Trúc

N11B

2008

24

Bước đầu thử nghiệm một số trò chơi trong dạy học âm nhạc lớp 6 ở trường THCS Trưng Vương

Ng Dương Nhật Yến

N12

2009

25

Thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài giờ ở trường THCS Lý Thường Kiệt

Võ Thị Phương Uyên

N12

2009

26

Bước đầu thử nghiệm đổi mới phương pháp theo hướng tích cực trong giảng dạy phân môn âm nhạc thường thức lớp 8 ở trường THCS Trưng Vương, TP Nha Trang

Nguyễn Thị      Sâm

N12

2009

27

Thực trạng giáo dục âm nhạc cổ truyền trong chương trình dạy học âm nhạc bậc THCS trường THCS Lý Thường Kiệt

Nguyễn Thị Cẩm Giang

N12

2009

28

Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Âm nhạc trong trường  THCS Trưng Vương

Trần Tuấn Anh

N13

2010

29

Bước đầu thử nghiệm phương pháp dạy học bằng giáo án điện tử cho môn Am nhạc trong phần Nhạc Lý và Am nhạc thường thức ở lớp 7-trường THCS Phan Sào Nam-Nha Trang”

Lê Kim Tuân

N13

2010

30

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng các kỹ thuật Chỉ huy-Dàn dựng trong các tiết dạy học hát lớp 8 Trường THCS Nguyễn Hiền

Trần Thị Hợp

N14

2011

31

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy nghe nhạc trong phân môn Âm nhạc thường thức lớp 6 trường THCS Lý Thái Tổ

Trần Thị Bích Hạnh

N15

2012

32

Sưu tầm và biên soạn các trò chơi ứng dụng vào dạy học âm nhạc lớp 7 trường THCS Phan Sào Nam - NT

Phạm Ngọc Hậu                

N17

2014

33

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn âm nhạc thường thức ở trường THCS Phan Sào Nam - NT

Nguyễn Thị Trúc Ly          

N17

2014

34

Thực trạng phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập phân môn Học hát của học sinh trường THCS Lý Thái Tổ – TP. Nha Trang.

Nguyễn Thị Xuân Nữ

N19

2016

35

Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Âm nhạc của học sinh khối lớp 8 tại trường THCS  Võ Thị Sáu

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

N19

2016

36

Biện pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng các kỹ thuật chỉ huy – dàn dựng trong hoạt động âm nhạc khối lớp 8 trường THCS Âu Cơ – TP.Nha Trang.

Bá Kiệt

N20

2017

37

Thực trạng và một số biện pháp gây hứng thú học tập môn Âm nhạc cho học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Sào Nam Thành phố Nha Trang

Nguyễn Trường Kiệt

N20

2017

38

Thực trạng tổ chức trò chơi trong tiết học hát và ôn tập bài hát ở khối lớp 6 và khối lớp 7 Trường THCS Âu Cơ - Thành phố Nha Trang

Dương Thị Hồng Hương

N21

2018

 

2. DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

TT

Tên đề tài

Tên sinh viên

Lớp

Năm

1

Thực trạng tổ chức hoạt động theo cặp nhóm trong giảng dạy tiếng Anh tại lớp 6 trường THCS Âu Cơ

Nguyễn Thị Lệ Thu

TA1

2016

2

Sưu tầm và biên soạn các trò chơi ngôn ngữ phục vụ cho việc  giảng dạy Tiếng Anh lớp 7

Nguyễn Thị Lan Anh

TA1

2016

3

Thực trạng dạy kĩ năng đọc hiểu

tiếng Anh cho học sinh lớp 8

Trường Trung Học Cơ sở Phan Sào Nam

Trần Thị Huyền

TA1

2016

4

Thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp 8 trương THCS Lý Thái Tổ - Nha Trang

Lê Thị Thu Thảo

TA1

2016

5

Thực trạng sửa lỗi nói tiếng Anh cho học sinh lớp 8 trong giờ học nói tiếng Anh tại trường THCS Lý Thái Tổ

Nguyễn Thị Kiều Oanh

TA2

2017

6

Thực trạng sử dụng phương tiện trực quan trong dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh khối 7 tại trường THCS Lý Thái Tổ

Mai Thị Thanh Thủy

TA2

2017

7

Thực trạng dạy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho học sinh lớp 8 -trường THCS Lý Thường Kiệt

Lê Thị Bích Anh

TA3

2018

8

Thực trạng dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 7 - trường THCS Phan Sào Nam

Trương Thị Yến Trinh

TA3

2018

9

Thực trạng sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong hoạt động dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 7 - trường THCS Trưng Vương

Lê Thanh Trâm

TA3

2018

10

Thực trạng sửa lỗi nói tiếng Anh cho học sinh lớp 8 trong giờ học nói tiếng Anh tại trường THCS Võ Thị Sáu

Lê Thị Hồng Phúc

TA3

2018

11

Thực trạng dạy Ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh lớp 7 - trường THCS Trưng Vương

Trần Lê Ngọc Dung

TA3

2018

12

Sưu tầm và biên soạn trò chơi ngôn ngữ luyện nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 - trường THCS Phan Sào Nam

Phạm Thị Mỹ Duyên

TA3

2018

13

Thực trạng tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh trong giờ học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 - trường THCS Phan Sào Nam

Trần Thị Kiều

TA3

2018

14

Thực trạng dạy nói tiếng Anh thông qua hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Anh cho học sinh lớp 8 - trường THCS Võ Thị Sáu

Lê Mộng Trúc

 

2018

15

Thực trạng tổ chức dạy học môn tiếng Anh theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh lớp 8 trường THCS

Nguyễn Thanh Trầm

 

2018