NCKH Giảng viên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
Khoa Giáo dục Phổ thông
 
1.  Đề tài nghiên cứu khoa học
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm hoàn thành
Đề tài cấp
Người thực hiện
1
Sử dụng phần mềm All Sound Recorder XP biên soạn đề thi nghe hệ CĐSP các ngành M14-NH15-D5-HD1-QP1-T9
2010
Cấp trường
Lê Thị Hoài Thanh
2
Tìm hiểu dân ca của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa
MS: B2009 – 34 – 09
2013
Cấp Bộ
Nguyễn Văn Hảo
3
Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học học phần Hình thức và thể loại âm nhạc trong chương trình đào tạo CĐSP Âm nhạc
2014
Cấp trường
Nguyễn Văn Hảo
4
Thiết kế bộ câu hỏi TNKQ dùng để kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật.
2014
Cấp trường
Lê Thị Hoài Thanh
5
Xây dựng bài tập rèn luyện kỹ thuật ngón phục vụ dạy học học phần nhạc cụ 1 chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm âm nhạc
2015
Cấp trường
Chế Long Mỹ
Tăng Long Phước
6
Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra đánh giá kết quả học tập HP Tiếng Nga 1 của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh trường CĐSPTƯ Nha Trang
2018
Cấp khoa
Lê Thị Hoài Thanh
7
Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng soạn phần đệm cho ca khúc phục vụ dạy học học phần đệm đàn phím điện tử trong chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng
2018
Cấp trường
Chế Long Mỹ
Tăng Long Phước
8
Xây dựng chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi
2018
Cấp trường
Võ Thị Khánh Linh
Đoàn Thị Thu Hiền
Vũ Thị Hương
9
Thiết kế câu hỏi và bài tập thực hành hỗ trợ dạy học học phần Nhạc cơ sở chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng
2019
Cấp trường
Chế Long Mỹ
Nguyễn Văn Tuyên
10
Thiết kế bài tập học phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản 1, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang
2019
Cấp khoa
Lê Thị Thu Thủy
11
Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng ký âm học phần Ký xướng âm 1 cho sinh viên cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang
2019
Cấp khoa
Phan Thị Thịnh
12
Thiết kế tư liệu hỗ trợ dạy học học phần Hát dân ca trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trường Cao đẳng sư phạm TW- Nha Trang
2019
Cấp khoa
Nguyễn Thị Ái
13
Thiết kế bài tập phục vụ dạy học học phần Lý thuyết âm nhạc cơ bản 2, chương trình đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm âm nhạc, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương-Nha Trang
2020
Cấp khoa
Lê Thị Thu Thủy
14
Thiết kế Video clip và Audio hỗ trợ dạy học học phần Nhạc cụ organ 1, Chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang
2020
Cấp khoa
Chế Long Mỹ
Hoàng Minh Hải
15
Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng bơi trườn sấp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang    
2020
Cấp khoa
Phan Đức Tuấn
16
Thiết kế bài giảng E-Learning phục vụ hoạt động dạy học học phần Ngữ âm-Âm vị học 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Cao đẳng sư phạm Trung ương-Nha Trang
2020
Cấp trường
Võ Thị Khánh Linh
Nguyễn Hoàng Mai Thy
Phạm Quang Thuận
17
Sử dụng Portfolio để rèn kỹ năng viết cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trong học phần Viết 3
2020
Cấp khoa
Vũ Thị Hương
18
Thiết kế Chương trình học phần Nhạc cụ tự chọn chương trình đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang.
2021
Cấp trường
Chế Long Mỹ
Hoàng Minh Hải
Tăng Long Phước
19
Biên soạn một số bài tập rèn luyện kỹ năng nghe nói cho sinh viên trong học tập học phần Kỹ năng Nghe - Nói 1, chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang
2021
Cấp khoa
Nguyễn Hoàng Mai Thy
Võ Thị Khánh Linh
20
Biên soạn một số bài tập rèn luyện kỹ năng nghe nói cho sinh viên trong học tập học phần Kỹ năng Nghe - Nói 2, chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh trình độ cao đẳng, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang
2021
Cấp khoa
Đoàn Thị Thu Hiền
Vũ Thị Hương
21
Xây dựng học liệu điện tử phục vụ hoạt động dạy học học phần Tiếng Anh, chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hệ chính quy tại trường Cao đẳng sư phạm Trung ương-Nha Trang
2021
Cấp trường
Võ Thị Khánh Linh
Nguyễn Hoàng Mai Thy
Phạm Quang Thuận
2. Sáng kiến kinh nghiệm
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Sinh viên hát Trường CĐSP Trung ương Nha Trang
2019
Cấp khoa
Hoàng Minh Hải
2
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Lý thuyết Âm nhạc cho sinh viên mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương- Nha Trang
2021
Cấp khoa
Lê Thị Thu Thủy
3. Tài liệu, giáo trình
TT
Tên công trình
Năm công bố
Nơi phát hành
Tác giả
1
Nhạc đàn truyền thống của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa
2011
NXB Âm nhạc
Nguyễn Văn Hảo
2
Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật
2011
Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Lê Thị Hoài Thanh
3
Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt
2011
Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Võ Thị Khánh Linh
 
4
Tài liệu học tập môn Đá cầu
2012
Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Đỗ Viết Cường
5
Hát ru của người Raglai ở Khánh Hòa
 
2014
NXB Chính trị Quốc gia
Nguyễn Văn Hảo (Tuyển tập nhiều tác giả: Văn hóa dân gian Khánh Hòa)
6
Giáo trình Âm nhạc
2016
Nhà xuất bản Đà Nẵng
Chế Long Mỹ
7
Hình thức và Thể loại âm nhạc
2018
Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Nguyễn Văn Hảo
8
Hệ thống lý thuyết và bài tập ngữ pháp tiếng Anh 1
2019
Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Đoàn Thị Thùy Linh
9
English phonetics
2019
Trường CĐSPTƯ Nha Trang
Lê Thị Hoài Thanh
Nguyễn Hoàng Mai Thy