NCKH Giảng viên

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Người thực hiện

1

Sử dụng phần mềm All Sound Recorder XP biên soạn đề thi nghe hệ CĐSP các ngành M14-NH15-D5-HD1-QP1-T9

2010

Cấp trường

Lê Thị Hoài Thanh

2

Tìm hiểu dân ca của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa

MS: B2009 – 34 – 09

2013

Đề tài cấp Bộ

Nguyễn Văn Hảo

3

Thiết kế nội dung hỗ trợ dạy học học phần Hình thức và thể loại âm nhạc trong chương trình đào tạo CĐSP Âm nhạc

2014

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Văn Hảo

4

Thiết kế bộ câu hỏi TNKQ dùng để kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật.

2014

Cấp trường

Lê Thị Hoài Thanh

5

Xây dựng bài tập rèn luyện kỹ thuật ngón phục vụ dạy học học phần nhạc cụ 1 chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm âm nhạc

2015

Đề tài cấp Trường

Chế Long Mỹ

Tăng Long Phước

6

Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra đánh giá kết quả học tập HP Tiếng Nga 1 của sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh trường CĐSPTƯ Nha Trang

2018

Cấp khoa

Lê Thị Hoài Thanh

7

Biên soạn bài tập rèn luyện kỹ năng soạn phần đệm cho ca khúc phục vụ dạy học học phần đệm đàn phím điện tử trong chương trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ cao đẳng

2018

Đề tài cấp Trường

Chế Long Mỹ

Tăng Long Phước

8

Xây dựng chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi

2018

Cấp trường

Võ Thị Khánh Linh

Đoàn Thị Thu Hiền

Vũ Thị Hương

2.      Tài liệu, giáo trình

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi phát hành

Tác giả

1

Nhạc đàn truyền thống của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa

2011

NXB Âm nhạc

Nguyễn Văn Hảo

2

Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ Thuật

2011

Trường CĐSPTƯ Nha Trang

Lê Thị Hoài Thanh

3

Hát ru của người Raglai ở Khánh Hòa

 

2014

NXB Chính trị Quốc gia

Nguyễn Văn Hảo (Tuyển tập nhiều tác giả: Văn hóa dân gian Khánh Hòa)

4

Giáo trình Âm nhạc

 

2016

Nhà xuất bản Đà Nẵng

Chế Long Mỹ