Tin tức -Sự kiện

Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Thiết kế hệ thống bài tập Học phần Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 2, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, trường CĐSPTW-Nha Trang"

Ngày đăng: 13/08/2020 -15:47:20 PM

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2020, tại phòng họp trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Thiết kế hệ thống bài tập Học phần Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 2, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang” do giảng viên Lê Thị Thu Thủy, tổ Âm nhạc làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần hỗ trợ sinh viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc học tập học phần Lý thuyết Âm nhạc cơ bản 2 trong chương trình đào tạo giáo viên Âm nhạc của Nhà trường với hệ thống các bài tập được xây dựng đa dạng, bám sát chuẩn đầu ra của học phần./.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

sptwnt

Chủ nhiệm đề tài Lê Thị Thu Thủy trình bày kết quả nghiên cứu

sptwnt

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên Hội đồng nghiệm thu

Ảnh: Chế Long Mỹ

Người đưa tin: Nguyễn Thị Ái

Tin cùng loại