Tin tức -Sự kiện

Triển khai dạy nhạc cụ tự chọn cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình môn Âm nhạc ở trường phổ thông

Ngày đăng: 09/07/2020 -09:27:15 AM

Theo chương trình môn Âm nhạc trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhạc cụ được đưa vào dạy học cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông nhằm giúp học sinh phát triển năng lực âm nhạc, năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giảm bớt lý thuyết, tăng cường thực hành, mang đến niềm vui và thúc đẩy sự sáng tạo.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình môn Âm nhạc ở trường phổ thông, giảng viên Nguyễn Văn Hảo và Tăng Long Phước đã nghiên cứu đề tài “Thiết kế một số chương trình học phần Nhạc cụ tự chọn” dành cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang, trong đó đã nghiên cứu và thiết kế chương trình 2 học phần Nhạc cụ tự chọn. Đề tài khoa học này đã được Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu và Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt đưa vào chương trình đào tạo cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc của Nhà trường.
Học kỳ II, năm học 2019 -2020, chương trình học phần Nhạc cụ tự chọn 1 đã được triển khai giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc khóa 2019 (N25) gồm các nhạc cụ Ukulele và Guitar,giúp các em tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng sử dụng một số nhạc cụ, đáp ứng hoạt động nghề nghiệp sau này.
Đây là hoạt động triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đào tạo của Nhà trường hàng năm./.
Một số hình ảnh dạy học đàn Ukulele cho sinh viên N25
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Người đưa tin: Nguyễn Văn Hảo

Tin cùng loại